Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zbuczyn Przeczytaj artykuł "Skład Rady Gminy kadencji bieżącej" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.zbuczyn.pl Fri, 23 Feb 2024 16:48:40 +0100 <![CDATA[Skład Rady Gminy kadencji bieżącej]]> Rada Gminy  –  Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady gminy stoi przewodniczący.  Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Skład osobowy Rady Gminy Zbuczyn /2018 - 2023 r./

 

 

Nr okręgu wyborczego

Imię i nazwisko radnego
oraz pełnione funkcje
w Radzie Gminy ZbuczynGranice okręgu wyborczego
1

Ireneusz Chomka
Przewodniczący Rady Gminy
ireneusz.chomka@zbuczyn.pl

Karcze, Zbuczyn Północny (Zbuczyn ulice: Cicha, Dębowa, Gliniana, Graniczna, Klonowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Piaskowa, Piwna, Poziomkowa, Północna, Rynek, Terespolska, Zielna)
2

Jolanta Samoćko
jolanta.samocko@zbuczyn.pl

Grodzisk, Łęcznowola, Rówce

3 Urszula Jasińska
urszula.jasinska@zbuczyn.pl
Kwasy, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna
4

Grzegorz Ułanowski
grzegorz.ulanowski@zbuczyn.pl

Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze
5

Marek Rzążewski
marek.rzazewski@zbuczyn.pl

Bzów, Choja, Rzążew
6 Marek Furman
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
marek.furman@zbuczyn.pl
Januszówka, Smolanka
7 Krzysztof Prochenka
krzysztof.prochenka@zbuczyn.pl
Dziewule
8 Stanisław Kondraciuk
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
stanislaw.kondraciuk@zbuczyn.pl
Borki-Kosy, Chromna, Jasionka
9 Sylwester Żelechowicz
sylwester.zelechowicz@zbuczyn.pl
Grochówka, Maciejowice, Tęczki
10 Adam Cisak
adam.cisak@zbuczyn.pl
Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka
11 Katarzyna Bułchak
katarzyna.bulchak@zbuczyn.pl
Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady
12 Grzegorz Skaruz
grzegorz.skaruz@zbuczyn.pl
Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki,
Ługi Wielkie, Świercze
13

Wojciech Pasiak
wojciech.pasiak@zbuczyn.pl

Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze
14

Mariusz Daniel Markiewicz
mariusz.markiewicz@zbuczyn.pl

Pogonów, Zbuczyn Południowy (Zbuczyn ulice: Aroniowa, Błękitna, Boczna, Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna, Lazurowa, Lipowa, Mała, Miła, Pogodna, Południowa, Poręby, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Świerkowa, Ustronna, Wesoła, Wrzosowa, Wschodnia)

15 Tomasz Radomyski
tomasz.radomyski@zbuczyn.pl

Zdany, Zbuczyn Zachodni (Zbuczyn ulice: Młynarska, Polna, Siedlecka, Starowiejska, Zarzeczna, Żytnia)

[start]    [koniec]

]]>
https://bip.zbuczyn.pl/artykul/sklad-rady-gminy-kadencji-biezacej Wed, 19 Apr 2023 12:44:25 +0200