W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2006-04-28 XL/06

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za 2005 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn
na rok 2006.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Borki - Wyrki, Ługi - Rętki, Ługi Wielkie, Chromna, Jasionka, Zdany.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/138/2001 Rady Gminy w Zbuczynie Poduchownym z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Wsi Czuryły".
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Siedlce.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiśniew.
14. Przedstawienie stanowiska w sprawie remontu Szkoły Podstawowej w Borkach-Wyrkach.
15. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2006 r.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.

Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 24.04.2006 00:00
Liczba pobrań: 29
Uchwała nr: XL/265/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/265/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Wiśniew dotyczącego realizacji zadań z zakresu oświaty.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/264/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/264/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Siedlce dotyczącego realizacji zadań z zakresu oświaty.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/263/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/263/06 Rady Gminy Zbucyzn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbucyzn z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/262/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/262/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/138/2001 Rady Gminy Zbuczyn w Zbuczynie Poduchownym z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/261/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/261/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/260/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/260/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego części miejscowości: Borki-Wyrki, Ługi-Rętki, Ługi Wielkie, Chromna, Jasionka, Zdany.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/259/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/259/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodniej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/258/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/258/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbuczyn absolutorium za 2005 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/257/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/257/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia \"Planu Rozwoju Wsi Czuryły\".
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XL/256/06
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 28.04.2006
W sprawie: Uchwała Nr XL/256/06 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budźecie Gminy Zbuczyn na rok 2006.
Status: Obowiązująca