W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2012-03-15 XVII/12

Planowany porządek obrad

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2012 rok.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 - 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r".
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn."
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r."
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbuczyn na 2012 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia " Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn (Grochówka)
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Rówce )
16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Maciejowice- świetlica)
17.Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS -2 i NTS - 3.
18.Przyjęcie "Informacji o stanie bezpieczeńst1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2012 rok.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 - 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r".
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn."
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r."
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbuczyn na 2012 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia " Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn (Grochówka)
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Rówce )
16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Maciejowice- świetlica)
17.Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS -2 i NTS - 3.
18.Przyjęcie "Informacji o stanie bezpieczeńst1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2012 rok.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 - 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r".
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn."
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 r."
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbuczyn na 2012 rok.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia " Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn (Grochówka)
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Rówce )
16.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.(Maciejowice- świetlica)
17.Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn dotyczącego modyfikacji podziału obszaru Województwa Mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS -2 i NTS - 3.
18.Przyjęcie "Informacji o stanie bezpieczeńst

Opublikował w BIP: Edyta Celińska
Data opublikowania: 22.06.2012 00:00
Liczba pobrań: 32
Uchwała nr: XVII/97/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2012.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/99/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała XVII/99/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/100/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/101/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia \"Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn\".
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/102/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/103/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/103/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/104/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/104/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na 2012 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/105/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/105/12 Rady gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/106/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/106/12 Rady gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XVII/107/12
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 15.03.2012
W sprawie: Uchwała Nr XVII/107/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca