W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2013-11-26 XXXII/2013

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli z terenu Gminy Zbuczyn.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2013 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zające pasa drogowego dróg gminnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie części zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 2 w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności prz1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli z terenu Gminy Zbuczyn.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2013 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zające pasa drogowego dróg gminnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie części zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 2 w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności prz1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli z terenu Gminy Zbuczyn.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2013 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013-2020.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2014 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na obszarze Gminy Zbuczyn.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zające pasa drogowego dróg gminnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie części zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej nr 2 w granicach administracyjnych Gminy Zbuczyn.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności prz


scan085.pdf
2.12 MB
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 02.01.2014 00:00
Liczba pobrań: 31
Uchwała nr: XXXII/262/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013-2020
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/261/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/263/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/280/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/281/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/282/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/283/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetowych Gminy Zbuczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/271/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/272/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/278/2013
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2013
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca