W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2019-04-29 IX

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 25 kwietnia 2019 r.

OA. 0002.5.2019

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że IX Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 29 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali audiowizualnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wysokości dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu przyznane w 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,  któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu.
 14. Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn” oraz przekazania projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zbuczyn na 2018 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2018 rok.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w 2018 roku.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Chomka

 


protokół.pdf
1.59 MB
Opublikował w BIP: Jolanta Ługowska
Data opublikowania: 26.04.2019 00:00
Liczba pobrań: 33
Uchwała nr: Stanowisko
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: WIG_2019_04_29
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: wykaz imiennych głosowań
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/60/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: Ix/61/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/62/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Zbuczyn za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/63/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/64/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/65/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/66/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn poprzez ustanowienie służebności przesyłu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IX/67/2019
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.04.2019
W sprawie: w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie gminy Zbuczyn oraz określenia sezonu kąpielowego
Status: Obowiązująca