W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2020-06-10 XXV

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 5 czerwca 2020 r.

OA.0002.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 10 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 w sali audiowizualnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 lutego 2020 roku.
 4.  Przyjęcie protokołu z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbuczyn
  z dnia 17 marca2020 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbuczyn
  z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
 6.  Przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbuczyn
  z dnia 30 kwietnia 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Zbuczyn
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zbuczyn uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Zbuczyn.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zbuczyn na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania gazu.
 24. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 25. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 26. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie za 2019 rok.
 27. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Chomka


Protokół_XXV.pdf
1.51 MB
Opublikował w BIP: Dorota Orzełowska
Data opublikowania: 08.06.2020 00:00
Liczba pobrań: 30
Uchwała nr: WIG_2020_06_10
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: wykaz imiennych głosowań
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/191/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/192/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/193/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/194/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/201/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/202/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/203/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/204/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXV/205/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 10.06.2020
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania gazu
Status: Obowiązująca