W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2020-11-25 XXXII

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 20 listopada 2020 r.

OA. 0002.13.2020

 

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że XXXII Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 25 listopada 2020 r. o godz. 15

 

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) oraz zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), informuję, że Sesja odbędzie się  w trybie zdalnym.

 

Jednocześnie informuję, że transmisja prowadzona będzie w Internecie 
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbuczyn.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 pażdziernika 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XX/153/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 15. Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn w sprawie poparcia protestu mieszkańców wsi Kwasy i Stary Krzesk przeciwko budowie fermy drobiu w miejscowości Kwasy gm. Zbuczyn
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Ireneusz Chomka

 


20201223095213.pdf
361 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Jasińska
Data opublikowania: 20.11.2020 00:00
Liczba pobrań: 29
Uchwała nr: XXXII/251/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/252/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2020
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/253/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: uchylająca uchwałę Nr XX/153/2020 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 styczeń 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/254/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/255/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na obszarze Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/256/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2021 rok
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/257/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2021
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/258/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXII/259/2020
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IWG_2020-11-25
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.11.2020
W sprawie: Stanowiska Rady Gminy Zbuczyn w sprawie poparcia protestu mieszkańców wsi Kwasy i Stary Krzesk przeciwko budowie fermy drobiu w miejscowości Kwasy gm. Zbuczyn
Status: Obowiązująca