W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2021-01-25 XXXIV

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 20 stycznia 2021 r.

OA. 0002.1.2021

 

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 25 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie.

 

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) informuję, że Sesja odbędzie się z zachowaniem obostrzeń i rygorów sanitarnych.

 

Jednocześnie informuję, że transmisja Sesji prowadzona będzie
w Internecie i 
udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zbuczyn na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbuczyn na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zbuczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Gminne Centrum Usług Społecznych złożonego w ramach naboru RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Nr XXX/260/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 31 stycznia 2017 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
 26. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbuczyn na lata 2018-2021 za okres 2018-2019.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Chomka


20210312082344.pdf
642 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Jasińska
Data opublikowania: 20.01.2021 00:00
Liczba pobrań: 32
Uchwała nr: XXXIV/284/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 04.02.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/285/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 04.02.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IWG_2021-01-25
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: inienny wykaz głosowania
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: 271/XXXIV/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: 272/XXXIV/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2021
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/273/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/274/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/275/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/282/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIV/283/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 25.01.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej
Status: Obowiązująca