W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2021-05-17 XXXIX

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 12 maja 2021 r.

OA. 0002.7.2021

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

 o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 17 maja 2021 r. o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Krzesku-Majątku.

 

 

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861) informuję, że Sesja odbędzie się z zachowaniem ograniczeń oraz rygorów sanitarnych. Jednocześnie informuję, że transmisja Sesji prowadzona będzie w Internecie i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 marca 2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Zbuczyn w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.
 18. Sprawozdanie z działań profilaktycznych i pomocowych adresowanych  do mieszkańców Gminy Zbuczyn wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zbuczyn realizowanych w 2020 r.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Chomka

 


20210831101232.pdf
551 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Jasińska
Data opublikowania: 12.05.2021 00:00
Liczba pobrań: 38
Uchwała nr: IWG_2021-05-17
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: imienny wykaz głosowania
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/319/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/322/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: sprawie powierzenia Gminnej Spółce Komunalnej spółka z ograniczoną    odpowiedzialnością z siedzibą w Zbuczynie zadań własnych Gminy Zbuczyn w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz w zakresie utworzenia i utrzymywania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/323/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/324/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/325/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie określenia sezonu kąpiekowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Zbuczyn w 2021 roku
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/326/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/327/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/328/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie rozpatrzenia petycji
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XXXIX/329/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 17.05.2021
W sprawie: w sprawie rozpatrzenia petycji
Status: Obowiązująca