W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2021-11-26 XLVII

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 22 listopada 2021 r.

OA. 0002.15.2021

 

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu XLVII Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że XLVII Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 26 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie.

 

Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że Sesja odbędzie się zachowaniem rygorów sanitarnych. Jednocześnie informuję, że transmisja Sesji prowadzona będzie w Internecie i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 października 2021r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia
  20 października 2021 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 na obszarze Gminy Zbuczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 na obszarze Gminy Zbuczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa  obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zbuczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbuczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Chomka

 


20220128143509.pdf
936 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Jasińska
Data opublikowania: 22.11.2021 00:00
Liczba pobrań: 32
Uchwała nr: 39.440.2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 16.12.2021
W sprawie: Uchwała Nr 39.440.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie orzeczenie nieważności w części uchwały Nr XLVII/409/2021 Rady Gminy Zbuczyn dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2022 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/407/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/408/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 na obszarze Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/409/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2022 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/417/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/418/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować kanalizację kablową w technologii światłowodowej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/419/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/420/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia do doprowadzania energii elektrycznej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: XLVII/429/2021
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IWG_2021-11-26
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 26.11.2021
W sprawie: imienny wykaz głosowania
Status: Obowiązująca