W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2022-01-27 L

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 20 stycznia 2022 r.

OA. 0002.1.2022

 

                                                                       ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

    o zwołaniu L Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że L Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 27 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie.

 

Z uwagi na występujący na obszarze kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że Sesja odbędzie się z zachowaniem ograniczeń oraz rygorów sanitarnych. Jednocześnie informuję, że transmisja Sesji prowadzona będzie w Internecie i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2021r. 
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbuczyn.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zbuczyn na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbuczyn na 2022 rok.
 16. Stanowisko Rady Gminy Zbuczyn w przedmiocie wezwania do usunięcia braków formalnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Chomka

 


20220307113156.pdf
575 kB
Opublikował w BIP:
Data opublikowania: 24.01.2022 00:00
Liczba pobrań: 31
Uchwała nr: L/438/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2022
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/439/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/440/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/441/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/442/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/448/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/449/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/450/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie planu pracy Rady Gminy Zbuczyn na 2022 rok
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/451/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: L/452/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 27.01.2022
W sprawie: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbuczyn na 2022 rok
Status: Obowiązująca