W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

2022-03-29 LII

Planowany porządek obrad

Zbuczyn, dnia 24 marca 2022 r.

OA.0002.3.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZBUCZYN

o zwołaniu LII Sesji Rady Gminy Zbuczyn

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn informuje, że LII Sesja Rady Gminy Zbuczyn została zwołana na dzień 29 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2022 r. 
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wójta Gminy Zbuczyn za 2021 r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zbuczyn za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbuczyn w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej POMOCNA z siedzibą w Zbuczynie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbuczyn na lata 2022 – 2026.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie wsparcia seniorów w Gminie Zbuczyn „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zbuczyn na 2022 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Zbuczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Zbuczyn dnia 19 grudnia 2018r.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 25. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Ireneusz Chomka

 


20220504123756.pdf
541 kB
Opublikował w BIP: Jolanta Ługowska
Data opublikowania: 25.03.2022 00:00
Liczba pobrań: 31
Uchwała nr: LII/461/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2022-2028.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/462/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2022.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/463/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LI/468/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/469/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbuczyn.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/470/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbuczyn
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LI/471/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/472/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej POMOCNA z siedzibą w Zbuczynie.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/473/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: LII/474/2022
Jakiego organu: Rady Gminy
Z dnia: 29.03.2022
W sprawie: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbuczyn na lata 2022 – 2026.
Status: Obowiązująca