Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zbuczyn Przeczytaj artykuł "Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.zbuczyn.pl Mon, 15 Jul 2024 11:27:49 +0200 <![CDATA[Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023]]> Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o rozwiązaniu komitetu wyborczego
Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zbuczyn w dniu 15 października 2023 r.

Uchwała Nr 225 zmieniająca wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr 224 zmieniająca wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych (Sejm, Senat i referendum)

Postanowienie Nr 127/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Zbuczyn


Postanowienie Nr 124/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Zbuczyn


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJA WÓJTA GMINY ZBUCZYN O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r.


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 48 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.


Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2023 r. w sprawie terminu losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego


Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 września 2023 roku, o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I - aktualizacja opisów granic okręgów wyborczych - 29-08-2023 rok


Postanowienie nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I, w sprawie podziału gminy Zbuczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 sierpnia 2023 r. W sprawie wykazu miejsc na obszarze gminy Zbuczyn przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wzór zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
komitety wyborcze
PDF
DOC
Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 15 października 2023  r.
zgłoszenie indywidualne
PDF
DOC

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością


Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania PDF  DOC


Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania PDF DOC


Wniosek o zmianę miejsca głosowania PDF DOC


Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców PDF DOC


Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania PDF DOC


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania PDF DOC


Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej


 

 

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

]]>
https://bip.zbuczyn.pl/artykul/wybory-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-2023 Tue, 05 Sep 2023 09:51:27 +0200